อุปกรณ์เครื่องมือ/สี/กาว >>> กาว/พุตตี้ ทั้งหมด 8 แบบ
1
Mr. Mark Softer

195 บาท
Mr. Mark Setter

195 บาท
Tamiya Limonene Cement [New Extra Thin]

220 บาท
Tamiya Epoxy Cement

240 บาท
Tamiya Epoxy Putty Quick Type[100 g]

590 บาท
Tamiya Epoxy Putty Smooth Surface[100 g]

590 บาท
Tamiya Putty Basic Type

150 บาท
Tamiya Extra Thin Cement

185 บาท
1