ของแต่ง GUNDAM ทั้งหมด 146 แบบงาน Decal Caution Danger Link

[d126black] Decal For MG Caution Generic Warning
[d126red] Decal For MG Caution Generic Warning
[d126white] Decal For MG Caution Generic Warning
[d144] Decal For Caution Danger
[d146gold] Decal For Caution Danger
[d146red] Decal For Caution Danger
[d146white] Decal For Caution Danger
[d149gold] Decal For Caution Danger
[d149red] Decal For Caution Danger
[d149white] Decal For Caution Danger


Decal โลโก้ EFSF , Zeon , Universal logo หรือ โลโก้ สวยๆอื่นๆที่ใช้แต่งปืนหรือแต่ง Gundam ทั่วๆไปหลังจากทำสีเสร็จ สามารถซื้อได้ตาม Link

[d69] Decal For HG&MG Universal logo
[d114] Decal For EFSF & Zeon Logo [Size 1:144]
[d116] Decal For EFSF & Zeon Logo [Size 1:100]
[d142] Decal For Zeon Logo
[d162black] Decal For Gundam Logo Mix
[d162gold] Decal For Gundam Logo Mix
[d162red] Decal For Gundam Logo Mix
[d162silver] Decal For Gundam Logo Mix
[d162white] Decal For Gundam Logo Mix
[d162yellow] Decal For Gundam Logo Mix
[d43] Decal For HG 00 Series
1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]
Bandai Action Base 7 Clear

270 บาท
[d232] Decal For RG Wing Gundam EW

130 บาท
[d225] Decal For RG Astray Red frame

170 บาท
[d227silver] Decal For PG RX 0 [N] Unicorn Gundam 02 Banshee

290 บาท
[d228gold] Decal For PG RX 0 [N] Unicorn Gundam 02 Banshee N

350 บาท
[d228gray] Decal For PG RX 0 [N] Unicorn Gundam 02 Banshee N

350 บาท
[d228red] Decal For PG RX 0 [N] Unicorn Gundam 02 Banshee No

350 บาท
[d228silver] Decal For PG RX 0 [N] Unicorn Gundam 02 Banshee

350 บาท
[d228white] Decal For PG RX 0 [N] Unicorn Gundam 02 Banshee

350 บาท
Kotobukiya Heavy Weapon Unit MH08 Sentry Gun

540 บาท
Kotobukiya Heavy Weapon Unit MH09 Vortex Driver

540 บาท
Kotobukiya Weapon Unit MW09 Naginata Sniper Rifle

320 บาท
1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]