แจ้งโอนเงินค่าสินค้า

อีเมลที่ใช้สั่งซื้อ :
ท่านได้ทำการโอนเงินจำนวน : บาท
เข้าบัญชีของธนาคาร :
โอนเมื่อวันที่ :
เดือน
เวลา : น.
(เช่น 18.34)