อุปกรณ์เครื่องมือ/สี/กาว >>> Tamiya TS ทั้งหมด 91 แบบ

หมายเหตุ: สี Tamiya เป็น Stock ใหม่นะครับ ท่านซื้อไปแล้วสามารถเก็บไว้ 2 ปีสบายๆครับ ^^

1[2][3][4][5][6][7][8]
Tamiya TS 1 Red Brown

270 บาท
Tamiya TS 2 Dark Green

270 บาท
Tamiya TS 3 Dark Yellow

270 บาท
Tamiya TS 4 German Gray

270 บาท
Tamiya TS 5 Olive Drab

270 บาท
Tamiya TS 6 Matt Black

270 บาท
Tamiya TS 7 Racing White

270 บาท
Tamiya TS 8 Italian Red

270 บาท
Tamiya TS 9 British Green

270 บาท
Tamiya TS 10 French Blue

270 บาท
Tamiya TS 11 Maroon

270 บาท
Tamiya TS 12 Orange

270 บาท
1[2][3][4][5][6][7][8]