อุปกรณ์เครื่องมือ/สี/กาว >>> Tamiya TS ทั้งหมด 30 แบบ

หมายเหตุ: สี Tamiya เป็น Stock ใหม่นะครับ ท่านซื้อไปแล้วสามารถเก็บไว้ 2 ปีสบายๆครับ ^^

1[2][3]
Tamiya TS 1 Red Brown

270 บาท
Tamiya TS 2 Dark Green

270 บาท
Tamiya TS 9 British Green

270 บาท
Tamiya TS 10 French Blue

270 บาท
Tamiya TS 11 Maroon

270 บาท
Tamiya TS 12 Orange

270 บาท
Tamiya TS 20 Metallic Green

270 บาท
Tamiya TS 23 Light Blue

270 บาท
Tamiya TS 31 Bright Orange

270 บาท
Tamiya TS 35 Park Green

270 บาท
Tamiya TS 36 Fluorescent Red

270 บาท
Tamiya TS 41 Coral Blue

270 บาท
1[2][3]