อุปกรณ์เครื่องมือ/สี/กาว >>> Tamiya TS ทั้งหมด 30 แบบ

หมายเหตุ: สี Tamiya เป็น Stock ใหม่นะครับ ท่านซื้อไปแล้วสามารถเก็บไว้ 2 ปีสบายๆครับ ^^

[1][2]3
Tamiya TS 74 Clear Red

290 บาท
Tamiya TS 75 Champagne Gold

290 บาท
Tamiya TS 77 Flat Flesh 2

290 บาท
Tamiya TS 78 Field Gray 2

290 บาท
Tamiya TS 90 Brown [JGSDF]

290 บาท
Tamiya TS 91 Dark Green [JGSDF]

290 บาท
[1][2]3