ทั้งหมด 3 แบบ
1
[kk39qbz95] 1:6 Weapon 4D QBZ 95

90 บาท
1:18 Tactical OPS Troops 2

150 บาท
1:18 Tactical OPS Troops 1

150 บาท
1