ทั้งหมด 2 แบบ
1
1:480 ZT Model Electric Powered Battleship

390 บาท
1:700 ZT Model Electric Powered Aircraft Carrier

690 บาท
1