ของแต่ง GUNDAM >>> Decal(รูปลอก) ทั้งหมด 118 แบบงาน Decal Caution Danger Link

[d126black] Decal For MG Caution Generic Warning
[d126red] Decal For MG Caution Generic Warning
[d126white] Decal For MG Caution Generic Warning
[d144] Decal For Caution Danger
[d146gold] Decal For Caution Danger
[d146red] Decal For Caution Danger
[d146white] Decal For Caution Danger
[d149gold] Decal For Caution Danger
[d149red] Decal For Caution Danger
[d149white] Decal For Caution Danger


Decal โลโก้ EFSF , Zeon , Universal logo หรือ โลโก้ สวยๆอื่นๆที่ใช้แต่งปืนหรือแต่ง Gundam ทั่วๆไปหลังจากทำสีเสร็จ สามารถซื้อได้ตาม Link

[d69] Decal For HG&MG Universal logo
[d114] Decal For EFSF & Zeon Logo [Size 1:144]
[d116] Decal For EFSF & Zeon Logo [Size 1:100]
[d142] Decal For Zeon Logo
[d162black] Decal For Gundam Logo Mix
[d162gold] Decal For Gundam Logo Mix
[d162red] Decal For Gundam Logo Mix
[d162silver] Decal For Gundam Logo Mix
[d162white] Decal For Gundam Logo Mix
[d162yellow] Decal For Gundam Logo Mix
[d43] Decal For HG 00 Series
1[2][3][4][5][6][7][8][9][10]
[d232] Decal For RG Wing Gundam EW

130 บาท
[d225] Decal For RG Astray Red frame

170 บาท
[d227silver] Decal For PG RX 0 [N] Unicorn Gundam 02 Banshee

290 บาท
[d228gold] Decal For PG RX 0 [N] Unicorn Gundam 02 Banshee N

350 บาท
[d228gray] Decal For PG RX 0 [N] Unicorn Gundam 02 Banshee N

350 บาท
[d228red] Decal For PG RX 0 [N] Unicorn Gundam 02 Banshee No

350 บาท
[d228silver] Decal For PG RX 0 [N] Unicorn Gundam 02 Banshee

350 บาท
[d228white] Decal For PG RX 0 [N] Unicorn Gundam 02 Banshee

350 บาท
[d224] Decal For RG OO Raiser

130 บาท
[d223] Decal For MG Gundam Exia Dark Matter

170 บาท
[d222] Decal For MG Gundam Double X

170 บาท
[d221] Decal For MG Hi Nu Gundam Ver.Ka

290 บาท
1[2][3][4][5][6][7][8][9][10]