ของแต่ง GUNDAM >>> Weapon(อาวุธ) ทั้งหมด 14 แบบงาน Decal Caution Danger Link

[d126black] Decal For MG Caution Generic Warning
[d126red] Decal For MG Caution Generic Warning
[d126white] Decal For MG Caution Generic Warning
[d144] Decal For Caution Danger
[d146gold] Decal For Caution Danger
[d146red] Decal For Caution Danger
[d146white] Decal For Caution Danger
[d149gold] Decal For Caution Danger
[d149red] Decal For Caution Danger
[d149white] Decal For Caution Danger


Decal โลโก้ EFSF , Zeon , Universal logo หรือ โลโก้ สวยๆอื่นๆที่ใช้แต่งปืนหรือแต่ง Gundam ทั่วๆไปหลังจากทำสีเสร็จ สามารถซื้อได้ตาม Link

[d69] Decal For HG&MG Universal logo
[d114] Decal For EFSF & Zeon Logo [Size 1:144]
[d116] Decal For EFSF & Zeon Logo [Size 1:100]
[d142] Decal For Zeon Logo
[d162black] Decal For Gundam Logo Mix
[d162gold] Decal For Gundam Logo Mix
[d162red] Decal For Gundam Logo Mix
[d162silver] Decal For Gundam Logo Mix
[d162white] Decal For Gundam Logo Mix
[d162yellow] Decal For Gundam Logo Mix
[d43] Decal For HG 00 Series
1[2]
Kotobukiya Heavy Weapon Unit MH08 Sentry Gun

540 บาท
Kotobukiya Heavy Weapon Unit MH09 Vortex Driver

540 บาท
Kotobukiya Weapon Unit MW09 Naginata Sniper Rifle

320 บาท
Kotobukiya Weapon Unit MW33 Knight Sword

370 บาท
Kotobukiya Weapon Unit MW18 Free Style Bazooka

390 บาท
Kotobukiya Weapon Unit MW12 Panzerfaust Tonfa

320 บาท
Kotobukiya Weapon Unit MW02 Bazooka Handgun

240 บาท
Kotobukiya Weapon Unit MW04 Machine Gun Missile Launcher

240 บาท
Kotobukiya Weapon Unit MW34 Knife Set

370 บาท
Bandai MS Sword 01

290 บาท
Metal Chain

120 บาท
Kotobukiya Weapon Unit 15 Beast Sword

260 บาท
1[2]