ทั้งหมด 11 แบบ
1
[kk41f] Victory Magnum

150 บาท
[kk41e] Neo Tridagger ZMC

150 บาท
[kk41d] Shining Scorpion

140 บาท
[kk41c] Magnum Saber

150 บาท
[kk41b] Beak Spider

160 บาท
[kk41a] Spin Cobra

150 บาท
[kk40e] Auldey Neo Tridagger ZMC

320 บาท
[kk40d] Auldey Victory Magnum

260 บาท
[kk40c] Auldey Battle God Fathes

230 บาท
[kk40b] Auldey Battle God

260 บาท
[kk40a] Auldey Tridagger X

290 บาท
1